REKLAMACJE I ZWROTY

Procedura zwrotu/wymiany dla konsumentów:

1. Przygotowanie paczki – spakowanie towaru nieużywanego, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami. Do paczki należy dołączyć pismo z numerem zamówienia i numerem konta bankowego do zwrotu środków, paragon (nieobowiązkowo, ale przyspieszy to procedurę).

2. Wysłanie wiadomości e-mail ws. zwrotu na adres: bhp@safeguard.com.pl Wiadomość powinna zawierać: informacje na temat zwracanego towaru (ilość, kod i nazwę produktu), numer zamówienia lub dokumentu sprzedaży. Paczkę należy odesłać na nasz magazyn, znajdujący się pod adresem: Safeguard Arkadiusz Zieliński, ul. Adama Mickiewicza 33, 26-930 Garbatka - Letnisko.

3. Po otrzymaniu i przyjęciu zwrotu na stan magazynu zlecony zostanie przelew zwrotny.

4. W przypadku chęci wymiany należy złożyć nowe zamówienie przez sklep internetowy.

5. Zwrotom/wymianom nie podlegają towary sprzedawane w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu tracą możliwość ponownej sprzedaży ze względu na utratę właściwości ochronnych, użytkowych bądź higienicznych.

Tryb postępowania reklamacyjnego i zwrotów w Safeguard Arkadiusz Zieliński

1. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamacje do sklepu. Może zażądać naprawy usterek, które się pojawiły. Oprócz pisma reklamacyjnego należy wysłać również sam towar. Koszty wysyłki towaru ponosi klient. Sprzedawca musi mieć możliwość sprawdzenia towaru. Koszty wysyłki w przypadku dokonania naprawy pokrywa sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku konsumentów i 21 dni w przypadku firmy. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Safeguard Arkadiusz Zieliński, ul. Adama Mickiewicza 33, 26-930 Garbatka - Letnisko. lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bhp@safeguard.com.pl

5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

Wzory dokumentów: 

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
2. Reklamacja towarów